top of page

כמי שעוסקים בפיתוח אנשים ובפיתוח ארגונים אתם נדרשים ליכולת התבוננות עצמית, עצירה, חקירת דפוסים והרחבת המודעות על בסיס קבוע. פיתוח ושיפור מתמיד של כלי העבודה המרכזי, אתם עצמכם.


אל תהליך ההדרכה אני מביאה ניסיון רב שנים של ייעוץ, של הנחיית קבוצות פרקטיקום, של הנחייה בתוכניות לימוד ליועצים ארגוניים ושל תהליכי סופרויז'ן. בתהליך ההדרכה אני משלבת דיסציפלינות מגוונות וביניהן: הנחיית קבוצות, גשטאלט, אימון בגישה בודהיסטית, ייעוץ ארגוני בגישה האדלריאנית, התמחות בפיתוח מנהיגות ובפיתוח צוותים ועוד. 


גיבוש תפיסת תפקיד ייעוצית מובחנת ומבודלת הוא תהליך ספירלי ומתמשך. 


בתהליך ההדרכה תהליכים, דילמות ומפגשים במסגרת עבודתכם ממונפים כהזדמנויות ללמידה ולהתפתחות. לפיכך תהליך הסופרויז'ן מתאים לכם בין אם אתם יועצים בתחילת הדרך או יועצים מנוסים. 


בתהליך ההדרכה נקיים חקירה משותפת של דילמות ייעוציות בדיאלוג שכולל מספר צירים:


ציר המודעות:
הרחבת המודעות העצמית לדפוסים ולתפיסות שלכם, על מנת לשכלל את יכולתכם לזהות מקומות בהם אתם מופעלים מנושאים שעולים מול הנועצים שלכם.
ללמוד מתוך פיתוח המודעות למקומות אלו לייצר הפרדה-מה שלך ומה של הנועץ.


ציר גיבוש תפיסת תפקיד ייעוצית:
חידוד ה"אני-מאמין" הייעוצי שלכם.
גיבוש הערכים שחשובים לכם כאנשי מקצוע . 
זיהוי הערך המוסף הייחודי שאתם מביאים כיועצים למנהלים ולארגונים איתם אתם עובדים.


ציר הידע והכלים:
המשגה של התופעות הייעוציות והארגוניות העולות בשיח המשותף.
תרגום ההבנות לכלי ייעוץ מעשיים.

מוזמנים ליצור עימי קשר לתיאום פגישת היכרות.
 

סופרויז׳ן

bottom of page