top of page

במציאות מורכבת, רווית שינויים ולא ודאית, הנהלת הארגון נדרשת לכיוון מנהיגותי ברור וסוחף. חיוני כי הנהלת הארגון תבנה סיפור ארגוני, שמאפשר לאנשים להתחבר אליו ולפעול לאורו, ומספק להם בסיס איתן בסביבה משתנה ועמומה.


תהליך גיבוש חזון הוא תהליך שמטרתו לאפשר להנהלה לעצור, ללמוד את תמונת המציאות הארגונית הנוכחית, לחקור את האתגרים הצפויים לארגון ולבנות לאור אלו תמונת עתיד מיטבית נשאפת של הארגון. 


חזון מגובש מהווה מצפן לעובדי הארגון, ומקנה להם תחושת כיוון, בטחון והנעה. 


זהו תהליך חשוב וקריטי לארגון.


תהליך ליווי הנהלה לבניית חזון הוא תהליך שנתפר לפי צרכי הארגון ולמידותיו.


התהליך כולל יצירת מרחבי שיח עבור המנכ"ל וההנהלה במטרה לייצר מספר תוצרים משמעותיים:

בניית תמונת עתידית נשאפת של הארגון-איזה ארגון אנחנו רוצים להיות?
יצירת חזון המקנה משמעות לעשייה, מייצר שפה משותפת ויוצר זהות ארגונית מובחנת-מי אנחנו?
בניית חזון שנגזרת ממנו תרבות ארגונית, ערכים ארגוניים ונורמות התנהגותיות רצויות-איך אנחנו פועלים?
גיבוש תוכנית להטמעת החזון-איך נשיג את מה שאנחנו שואפים להשיג?

הליווי הייעוצי של תהליך בניית חזון ארגוני מסייע למנכ"ל ולהנהלה לממש תהליך מובנה, ישים ומעמיק במשימה מנהיגותית מאתגרת זו באמצעות מספר עקרונות שלאורם עובדים:

חזון פשוט וברור מחד ומעורר השראה ומחויבות מאידך.
חשיבה חיובית ותודעת "הכל אפשרי" מחד ו"רגליים על הקרקע" מאידך.
חזון שמביא בחשבון את הפרספקטיבות השונות בארגון מחד ומספר את הסיפור הארגוני הכולל מאידך.

חזון שמעביר מסר של הנהלה מובילה ומעצבת מציאות מחד ושרותם את האנשים, ומניע אותם לפעול לאורו מאידך.

תהליך גיבוש חזון הוא תהליך אמיץ אך מחויב המציאות ומשמעותי, ולרוב ארגונים נעזרים בליווי ייעוצי גם בשלב ההטמעה של החזון בארגון.


מוזמנים ליצור עימי קשר לפגישת היכרות וחשיבה משותפת.
 

סדנאות הנהלה לגיבוש חזון

סדנאות הנהלה לגיבוש חזון
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח ארגוני ראה גם: ליווי תהליכי שינוי ארגוני, תוכנית פיתוח מנהלים
bottom of page